Khái Niệm-Sử dụng phân bón hiệu quả

Cho cây “ăn nhiều” không bằng “ăn cân đối” đa, trung, vi lượng

31/12/2019

    Dù cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng trung, vi lượng không nhiều, nhưng nếu nhà nông chỉ nghĩ đó như  “gia vị”, có cũng được, không có cũng xong thì đã nhầm. Cách khắc phục, theo...

Chi tiết

Khái Niệm Phân Bón Và Cách Sử Dụng Phân Bón ( Phần cuối ) : Cách nhận biết và tính toán hiệu quả kinh tế của phân bón

24/11/2019

Muốn sử dụng phân bón một cách sáng tạo cần nhận đúng các loại phân bón.   I . Xin giới thiệu ở đây một số cách nhận biết đơn giản một số loại phân bón thông thường bằng...

Chi tiết