Phân-bón-Văn-Điển-rất-phù-hợp-cho-cây-ngô-vụ-đông-miền-Bắc.-Trong-ảnh-Trồng-ngô-đông-ở-xã-Thổ-Bình-Lâm-Bình-Tuyên-Quang.-Ảnh-tư