Giới thiệu về tổ chức công đoàn Công ty Cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển

– Công đoàn Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển được thành lập vào tháng 02 năm 1960 .

– Kỳ Đại hội thứ nhất : Tháng 02 năm 1960 . 

– Kỳ Đại hội này : Đại hội lần thứ 27 , nhiệm kỳ 2017-2022 . 

I.Công Đoàn Công Ty Qua Các Thời Kỳ : 

– Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ . 

+ Đồng chí : Nguyễn Tiến Nhị                         – Thời kỳ 1959-1960

+ Đồng chí : Vũ Tuệ                                        – Thời kỳ 1960-1969

+ Đồng chí : Võ Trọng Nghi                            – Thời kỳ 1969-1975

+ Đồng chí : Nguyễn Văn Sơn                       – Thời kỳ  1975-1979

+ Đồng chí : Nguyễn Văn Khích                     – Thời kỳ 1979-1981

+ Đồng chí : Bùi Ngọc Uẩn                             – Thời kỳ 1981-1985

+ Đồng chí : Trịnh Kim Đê                              – Thời kỳ 1985-1993

+ Đồng chí : Phạm Thị Mão                           – Thời kỳ 1994-1995

+ Đồng chí : Đặng Quang Nguyên                 – Thời kỳ 1995-2010

+ Đồng chí : Phùng Văn Huống                     – Thời kỳ 2010-06/2012

+ Đồng chí : Lê Đức Tấn                                – Từ tháng 07/2012 đế nay 

II. Cơ Cấu Tổ Chức Công Đoàn Hiện Nay : 

– Chủ tịch : Lê Đức Tấn                                    Điện thoại :  0912.677.533

– Phó chủ tịch : Phùng Phương Dung              Điện thoại :  090.449.4733

– Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Lê Văn Hưng     Điện thoại : 098.332.9252

– Công đoàn Công ty có 10 Công đoàn bộ phận , 28 Tổ Công Đoàn , có trên 400 nhân viên . 

1. BCH Công Đoàn Công Ty gồm 13 đồng chí ( khuyết 1) , danh sách : 

TT HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ , CHỨC DANH 
1 Lê Đức Tấn  Kỹ sư , Phó Phòng , Tổ chức nhân sự .Chủ tịch Công Đoàn
2 Phùng Phương Dung  Cử nhân , Cán bộ phòng TNNS , UVTV-Phó Chủ Tịch , TB nữ công 
3 Nguyễn Văn Nam  Cử nhân , Trưởng Phòng  Kế hoạch thị trường ; UVTV-TB tuyên truyền – đào tạo 
4 Lê Văn Hưng  Tổ trưởng Cơ khí chế tạo – PXCĐ ; UV-BCH , Chủ nhiệm UBKT 
5 Nguyễn Hữu Hiếu  Cán bộ phòng Vật tư tổng hợp ; UV-BCH
6 Vũ Thị Kim Oanh  Cán bộ phòng Tài chính Kế Toán ; UV- BCH , Phụ trách tài chính công đoàn
7 Nghiêm Đức Toản Kỹ sư , Phó Phòng Kỹ thuật ; UV-BCH , phụ trách An toàn-Vệ Sinh LĐ , KHKT 
8 Đặng Tuấn Ngọc  Kỹ sư , Cán bộ phòng Kỹ Thuật , UV-BCH
9 Phùng Tiến Thanh Nhân viên phòng TCNS ; UV-BCH , Trưởng ban VH-VN-TDTT
10 Nguyễn Quốc Thịnh  Tổ trưởng nghiền lân Hệ 1 , PX Sấy Nghiền ; UV-BCH
11 Đỗ Văn Bạo Đốc công PX Nguyên Liệu ; UV-BCH
 12 Hà Hồng Quang Tổ trưởng Tổ phục vụ – PXLC ; UV-BCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Công đoàn bộ phận :

 

TT  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BP GHI CHÚ
1 Công đoàn phòng Kế Hoạch Thị Trường  Lê Kim Đĩnh  Cử nhân KT
2 Công đoàn phòng Vật Tư Tổng Hợp  Nguyễn Hữu Hiếu  Trung cấp TK
3 Công đoàn phòng Kỹ Thuật  Nghiêm Đức Toản Kỹ sư Thủy Lợi
4 Công đoàn phòng Đầu Tư Xây Dựng – Dự Án Bùi Lê Anh Tú Kỹ sư Xây Dựng
5 Công đoàn phòng Tổ Chức Nhân Sự Phùng Phương Dung  Cử nhân Quản Trị – Kinh Doanh
6 Công đoàn phòng Tài Chính Kế Toán Nguyễn Thùy Dương Cử nhân KT
7 Công đoàn Phân Xưởng Nguyên Liệu Đỗ Văn Bạo CNKT
8 Công đoàn Phân Xưởng Lò Cao Hà Hồng Quang CNKT
9 Công đoàn Phân Xưởng Sấy Nghiền  Nguyễn Quốc Thịnh CNKT
10  Công đoàn Phân Xưởng Cơ Điện Lê Văn Hưng CNKT

 

3 . Các ban chuyên đề của Công Đoàn : 05

– Ban Tuyên truyền – Tổ chức – Đào tạo

– Ban Văn Hóa – Văn nghệ – Thể dục – Thể thao 

– Ban An toàn – Vệ sinh lao động 

– Ban Tập hợp ý tưởng sáng tạo – Khoa học – Kỹ Thuật

– Ban Nữ công 

* Công đoàn Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển là Công đoàn cơ sở , chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty ; sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt  Nam và sự chỉ đạo phối hợp của Liên đoàn Lao động Huyện Thanh Trì , Hà Nội .       

 

                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 

Bài viết liên quan

Bình đẳng giới tại nơi làm việc – có khó nghĩ, khó làm?

Khi nói đến bình đẳng giới ở nơi làm việc, có nhiều người cho...

Sôi nổi Giải bóng đá giao hữu giữa các đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

 Giải bóng đá giao hữu giữa các đơn vị trong Tập đoàn Hoá chất...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  2023.TB...

Thương hiệu phân bón Văn Điển 60 năm đi cùng nền nông nghiệp nước nhà

Trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển (1963-2023), Công ty Cổ phần...