2- Bón phân đúng cách, sẽ làm tăng sản lượng và chất lượng quả chanh_ Trong ảnh – thu hoạch chanh ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An)_ Ảnh Tư liệu