Báo cáo tài chính quý 4 & cả năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV nam 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 23 CBTT ve KQ Kiem toan NN nam 2020 – Trân trọng cám ơn !  ...

Cải Tiến Và Thay Đổi Bao Bì Mẫu Mã Sản Phẩm

Để phù hợp với xu thế, cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm ngày càng bền, đẹp, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo từ tháng 1 năm 2022, Công ty sẽ đưa vỏ bao phân lân Văn Điển theo mẫu mới...

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công bố thông tin kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Thư mời báo giá quặng Secpentin trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thu moi bao gia cung cap Secpentin trong nam 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Thư mời báo giá cung cấp xi măng trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thu moi bao gia cung cap xi mang trong nam 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

CV đến số 1571 Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CVen so 1571 Giấy đăng ký Chào mua Công khai cổ phiếu – Trân trọng cám ơn !  ...

Hồ sơ yêu cầu thuê kho chưa sản phẩm phân bón năm 2022 của công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yêu cầu – Trân trọng cám ơn !  ...

Công văn số 840

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 840_ngày 12.11.2021 về CBTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 8

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thay đổi ngày cấp GCN đăng ký KD lần 8 – Trân trọng cám ơn ! ...

Báo cáo tài chính quý 4 & cả năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV...

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 23 CBTT ve KQ...

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công bố thông tin kí hợp...

CV đến số 1571 Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CVen so 1571 Giấy đăng ký...

Hồ sơ yêu cầu thuê kho chưa sản phẩm phân bón năm 2022 của công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yêu cầu – Trân...

Cải Tiến Và Thay Đổi Bao Bì Mẫu Mã Sản Phẩm

Để phù hợp với xu thế, cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm ngày càng bền, đẹp, Công...

Thư mời báo giá quặng Secpentin trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thu moi bao gia cung cap...

Thư mời báo giá cung cấp xi măng trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thu moi bao gia cung cap...

Công văn số 840

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 840_ngày 12.11.2021 về...

Thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 8

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thay đổi ngày cấp GCN đăng...