THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 12 – THÁNG 1/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3. Thông báo tuyển dụng -09.12.2019 – Trân trọng cám ơn !...

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Giúp cây vải thoát chu kỳ ra quả cách năm, nhà nông “hái tiền” đều đều mỗi vụ

    Mùa đông không phải là lúc cây vải nghỉ ngơi thụ động. Chúng cần dưỡng sức sau một năm “lao lực” và cần được bồi bổ bằng phân hữu cơ, hoặc phân lân Văn Điển, phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển, cùng kỹ thuật hạn...

Có gì đặc biệt trong “suất ăn 19 món” của cây ngô đông Vĩnh Phúc?

    Vĩnh Phúc có khoảng 28.000 ha canh tác lúa. Diện tích ngô đông của tỉnh này khá lớn, nhiều năm đạt trên 65% diện tích đất 2 lúa. Từ nhiều năm qua, phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển đã trở thành “bạn đồng hành” với 19 yếu tố...

Phân bón Văn Điển lặng thầm vun gốc cho “mùa vàng” ở xứ Tuyên

    Từ những năm 2005-2008, Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển đã hợp tác với ngành nông nghiệp Tuyên Quang từng bước sử dụng phân bón Văn Điển vào sản xuất nông nghiệp. Phân lân nung chảy Văn Điển và một số sản phẩm phân đa yếu tố NPK đã được nông...

Nông dân trồng cam sành VIETGAP “ăn nên làm ra” nhờ loại phân bón này

    Mỗi năm, hàng chục nghìn tấn phân Văn Điển các loại được tiêu thụ tại Bắc Quang (Hà Giang) và Hàm Yên (Tuyên Quang) phục vụ canh tác cam sành theo tiêu chuẩn VIETGAP   Khảo sát hai vùng trọng điểm trồng cam mang thương hiệu cam...

Phân lân nung chảy Văn Điển cho cây cà phê Tây Nguyên

     Đất trồng cà phê ở Tây Nguyên chủ yếu là đất nâu đỏ bazan có tầng đất dầy, dốc vừa phải, khá tơi xốp, kết cấu hạt chiếm ưu thế, phản ứng đất hầu hết thuộc loại chua (PHKCL = 4,0 – 4,7).  I. Đất trồng và nhu...

Bón phân Văn Điển cho cây có múi lúc ‘ngủ đông’

    Sau khi dồn hết dinh dưỡng để nuôi thân, cành, lá, ra hoa, tạo quả, dưỡng quả, cây có múi bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, bộ rễ bị suy kiệt cần phải được bồi bổ trong quá trình ngủ đông mới cho năng suất tốt nhất...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 12 – THÁNG 1/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3. Thông báo tuyển dụng -09.12.2019...

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien...

Giúp cây vải thoát chu kỳ ra quả cách năm, nhà nông “hái tiền” đều đều mỗi vụ

    Mùa đông không phải là lúc cây vải nghỉ ngơi thụ động. Chúng cần dưỡng sức sau...

Có gì đặc biệt trong “suất ăn 19 món” của cây ngô đông Vĩnh Phúc?

    Vĩnh Phúc có khoảng 28.000 ha canh tác lúa. Diện tích ngô đông của tỉnh này khá lớn, nhiều...

Phân bón Văn Điển lặng thầm vun gốc cho “mùa vàng” ở xứ Tuyên

    Từ những năm 2005-2008, Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển đã hợp tác với ngành nông nghiệp Tuyên Quang...

Nông dân trồng cam sành VIETGAP “ăn nên làm ra” nhờ loại phân bón này

    Mỗi năm, hàng chục nghìn tấn phân Văn Điển các loại được tiêu thụ tại Bắc Quang...

Phân lân nung chảy Văn Điển cho cây cà phê Tây Nguyên

     Đất trồng cà phê ở Tây Nguyên chủ yếu là đất nâu đỏ bazan có tầng đất...

Bón phân Văn Điển cho cây có múi lúc ‘ngủ đông’

    Sau khi dồn hết dinh dưỡng để nuôi thân, cành, lá, ra hoa, tạo quả, dưỡng quả,...