Hồi sức cho cây nhãn bằng phân bón Văn Điển

“Hỡi cô yếm thắm giải là / Mua dăm túm nhãn làm quà đi em / Nhãn này chính nhãn đường phèn / Ăn vài quả nhãn sẽ quên đường về”. Để có được cây nhãn khoẻ, cho trái nhãn ngon ngọt “quên đường về” như ca dao đã...

CV giải trình LN sau thuế quý 2 & 6 tháng 2021 tăng giảm 10% so với cùng kỳ

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv số 616 Giải trình lợi nhuận sau thuế – Trân trọng cám ơn ! ...

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30-6-2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh quan tri Cty 6 tháng đầu năm 2021 – bản rút gọn – Trân trọng cám ơn ! ...

Vào mùa mưa lớn gió to, nhà nông nên chọn phân bón nào cho lúa?

Theo kỹ sư Nguyễn Tiến Chinh, việc chăm sóc cây lúa vụ Mùa bằng phân bón ĐYT NPK Văn Điển là một giải pháp ưu việt trong sản xuất, thâm canh cây lúa, thúc đẩy năng suất, hạn chế sâu bệnh hại, nâng cao giá trị nông sản, tiết...

Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi trả cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Hồi sức cho cây nhãn bằng phân bón Văn Điển

“Hỡi cô yếm thắm giải là / Mua dăm túm nhãn làm quà đi em / Nhãn này chính...

CV giải trình LN sau thuế quý 2 & 6 tháng 2021 tăng giảm 10% so với cùng kỳ

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv số 616 Giải trình lợi...

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính soát xét...

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh...

Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quý II...

Vào mùa mưa lớn gió to, nhà nông nên chọn phân bón nào cho lúa?

Theo kỹ sư Nguyễn Tiến Chinh, việc chăm sóc cây lúa vụ Mùa bằng phân bón ĐYT NPK Văn...

Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 528 sản...

CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 551 CBTT vv Ký...

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi...

Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 515 CBTT về...