Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao Jumbo 1 tấn

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :scan0018 – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đai Sling 2 tấn

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp đai SLING loại 2 tấn quý I năm 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao bì năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao bì năm 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 102 Công bố thông tin vv Cty ký kết hợp đồng với người liên quan – Trân trọng cám ơn !...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 25 vv Phòng, chống dịch covid-19 – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Supe Lân

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0021 – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ cung cấp đất mùn hữu cơ năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp đất mùn hữu cơ năm 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 102 Công bố...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 25 vv Phòng,...

Báo cáo quản trị năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo số 63 Tình hình...

Phân lân Nung chảy Văn Điển: Gần 7 tỉ đồng thưởng Tết cho người lao động

    Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Công đoàn...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đai Sling 2 tấn

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp...

Thư báo giá vận chuyển lô hàng sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia đợt 2

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư-báo-gia ; Thư báo giá vận chuyển –...

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 & năm 2020 (trước kiểm toán ĐL)

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 4...