Phân ĐYT NPK 9.9.12 bón lót khoai tây

Phân ĐYT NPK chuyên dùng bón cho Khoai tâycó hai loại :

1. Phân ĐYT NPK 9.9.12 bón lót khoai tây   

2.  Phân ĐYT NPK 22.5.11 thúc khoai tây

Chi tiết sản phẩm

Thành phần dinh dưỡng :

Loại phân

N

(%)

P2O5(%)

K2O (%)

S

(%)

MgO (%)

CaO (%)

SiO2 (%)

Vi lượng

(%)

Bón lót 9.9.12

9

9

12

2

7

12

9

Zn, B, Mo, Cu, Co…

Bón thúc 22.5.11

22

5

11

2

5

9

8

– Mức bón và cách bón : Bón vào đáy hốc, mức 550 -700 kg/ha (20 – 25kg/sào) loại phân bón lót NPK 9.9.12, phủ đất kín phân rồi đặt củ, sau đó phủ một lớp đất mỏng và rơm rạ hay trấu lên trên. Sau trồng 25 – 30 ngày bón 220 – 350 kg/ha (8 – 12 kg/sào) loại phân bón thúc NPK 22.5.11, bón dọc theo hàng khoai và xới đất vun vào hốc khoai lấp kín phân. Phải thường xuyên giữ ẩm đất để cho khoai phát triển, nhưng khi khoai được 60 ngày phải giữ ruộng  khô  để tránh bị ghẻ củ.