Phân Supe tec-mô

Phân Supe tec-mô

  • Là loại phân lân phối trộn giữa Supe lân và Phân lân nung chảy Văn Điển
Chi tiết sản phẩm

Là loại phân lân phối trộn giữa Supe lân và Phân lân nung chảy Văn Điển. Loại phân này phát huy được ưu điểm của hai loại phân : Supe lân tan ngay để cây hấp thụ thời kỳ đầu, Lân nung chảy chậm tan để cung cấp dinh dưỡng cho thời kỳ sau và cải tạo đất, loại phân bón này phù hợp cho những cánh đồng vàn, đồng không chua

Hướng dẫn sử dụng : Mức bón và cách bón giống như Lân Văn Điển.