Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ “Quảng bá thương hiệu phân bón Văn Điển bằng hình thức thuê biển quảng cáo tấm lớn 2024”

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : QD SO 96a01

– Trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB...

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV...