Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020 – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Urê Cà Mau

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Urê Cà Mau – Trân trọng cám ơn !...

“Giải cứu” lúa Xuân 2021 khỏi sâu bệnh ngay từ bây giờ

Vụ Xuân năm nay ở đồng bằng Bắc bộ được dự báo ít nước, thời tiết ấm hơn nhưng thiếu nắng, cây lúa sinh trưởng chậm và yếu, điều kiện sâu bệnh phát sinh nhiều. Vì vậy, theo kỹ sư Nguyễn Tiến Chinh, bón phân Văn Điển đúng cách...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ô xít Sắt

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ôxít Sắt – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân Kaly Clorua Lào

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau kalyclorua lao – Trân trọng cám ơn ! ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đạm Ure Hà Bắc

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau đạm Ure Hà Bắc (1) – Trân trọng cám ơn !  ...

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan – Trân trọng cám ơn !...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao Jumbo 1 tấn

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :scan0018 – Trân trọng cám ơn !...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính đã được...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ô xít Sắt

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân Kaly Clorua Lào

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau kalyclorua lao...

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đạm Ure Hà Bắc

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau đạm Ure...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 102 Công bố...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 25 vv Phòng,...

“Giải cứu” lúa Xuân 2021 khỏi sâu bệnh ngay từ bây giờ

Vụ Xuân năm nay ở đồng bằng Bắc bộ được dự báo ít nước, thời tiết ấm hơn nhưng...