Thư mời báo giá phân đạm Ure các loại

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc Phan Dam Ure 29/03/2022 – Trân trọng cám ơn !...

Thư mời báo giá cung cấp phân Supe lân giàu các loại

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia CC phan Supe lan giau – Trân trọng cám ơn !...

Thư mời báo giá cung cấp phân đạm Ure các loại

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc Phan Dam Ure – Trân trọng cám ơn !...

CV số 347 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cổ đông

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 347 CBTT ve Ngay dang ky cuoi cung thuc hien Quyen Co dong – Trân trọng cám ơn !...

Thư mời báo giá đai Sling loại 2 tấn không có vách

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi bao gia0001 – Trân trọng cám ơn !...

CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

CV so 331 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 331 CBTT De nghi chao mua cong khai co phieu – Trân trọng cám ơn !...

Đoàn Thanh niên VADFCO: Đổi mới, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh tiên phong

    Vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần phân lân nung chảy văn điển tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại...

Thông báo kết quả chọn nhà cung cấp vật tư băng tải

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  chon nha cung cap bang tai0001 – Trân trọng cám ơn !...

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :   thu moi sat thep0001 – Trân trọng cám ơn !  ...

CV số 347 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cổ đông

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 347 CBTT ve Ngay...

CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 345 CBTT Đề nghị...

CV so 331 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 331 CBTT De nghi...

Ý kiến đánh giá, Khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai CP của Ô Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  cong bo thong tin so 311t0001...

Cv số 285 CBTT Chào mua cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :    CV so 285 CBTT Chao...

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép inox

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  thu moi sat thep inox0001 –...

Thông báo kết quả chọn nhà cung cấp vật tư băng tải

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  chon nha cung cap bang tai0001...

Thư mời báo giá cung cấp vật tư băng tải

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : thu moi bang tai0001 – Trân...

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :   thu moi sat thep0001 –...

Thư mời báo giá đai Sling loại 2 tấn không có vách

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi bao gia0001 – Trân...