Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022 Công ty đã chi nhưng cổ đông chưa đến làm thủ tục nhận

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Danh sách các cổ đông chưa nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022  ; Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022 Công ty đã chi nhưng cổ...

CV số 304 CBTT về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 304 CBTT thuc hien quyen co dong nhan co tuc 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB tuyển -1 trang – T5 – Trân trọng cám ơn ! ...

Điều lệ Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Dieu le Cong ty CP PLNCVD 23-04-2024 – Trân trọng cám ơn ! ...

Công ty CP Phân lân Văn Điển: Nỗ lực nâng cao đời sống người lao động

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Đến dự hội nghị có ông Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; bà...

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 279, 277 – Trân trọng cám ơn ! ...

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Sản xuất kinh doanh khả quan, chia cổ tức cao hơn dự kiến

    Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch, trong đó có mức chi trả cổ tức.     Nhiều giải pháp đạt mục...

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 270 CBTT Thông báo thay đổi nhân sự – Trân trọng cám ơn !...

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so 269 CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm – Trân trọng cám ơn !...

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022 Công ty đã chi nhưng cổ đông chưa đến làm thủ tục nhận

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Danh sách các cổ đông chưa...

CV số 304 CBTT về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 304 CBTT thuc hien...

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB tuyển -1 trang – T5...

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 279, 277 – Trân...

Công ty CP Phân lân Văn Điển: Nỗ lực nâng cao đời sống người lao động

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã tổ chức Hội nghị...

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Sản xuất kinh doanh khả quan, chia cổ tức cao hơn dự kiến

    Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn...

Điều lệ Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Dieu le Cong ty CP PLNCVD...

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 270 CBTT Thông báo...

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so...

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240419 – VAF – Bao cao...