Sơ đồ tổ chức

Các thành viên Hội đồng quản trị:

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Khúc Ngọc Giảng  Chủ tịch HĐQT
 2  Bà Nguyễn Thu Hằng  Thành viên HĐQT
 3  Ông Nguyễn Ngọc Thạch  Thành viên HĐQT
 4  Bà Nguyễn Thị Mai  Thành viên HĐQT

Ban điều hành

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Ông Văn Hồng Sơn  Tổng Giám đốc
 2  Ông Chu Văn Thước  Phó Tổng Giám đốc
 3  Ông Phạm Quang Trung  Phó Tổng Giám đốc

Các trưởng phòng

STT  Tên thành viên  Chức vụ
 1  Bà Đỗ Thị Hương Lan  Quyền Trưởng phòng TCHC
 2  Ông Nguyễn Văn Nam  Trưởng phòng Kinh tế
 3  Ông Trần Quốc Tiến  Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật
 4  Ông Võ Anh Tuấn  Quyền Trưởng phòng ĐTXD
 5  Bà Nguyễn Thị Hiền  Kế toán trưởng

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

1. Phân xưởng Nguyên liệu :

Quản đốc: Ông Nguyễn Như Giang

2. Phân xưởng Lò cao:

Quản đốc: Ông Nguyễn Huy Tập

3. Phân xưởng Sấy nghiền:

Quản đốc: Ông Nguyễn Quốc Quân

4. Phân xưởng Cơ điện:

Quản đốc: Ông Lê Đức Tấn

5. Chi nhánh Công ty tại Thái Bình:

Trưởng đại diện chi nhánh: Ông Chu Văn Thước

CẬP NHẬT NGÀY 15/11/2018