Tài liệu đại hội cổ đông

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 170 Báo cáo và công bố thông tin – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  – Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Bổ Sung)

17/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tai lieu hop DHDCD 2019 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Thông Báo : Nội Dung, Tài Liệu Họp Đại Hồi Đồng Cổ Đông thường niên 2019

10/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hop DHDCD 2019 .  – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 cho các cổ đông

17/01/2019

Mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao tam ung co tuc Lan 1 bang tien cho cac co dong.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

THÔNG BÁO: Chi trả cổ tức lần 2 – năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền

17/01/2019

Xin mời nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao chi tra co tuc lan 2 nam 2017 bang tien(1).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu 1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm...

Chi tiết

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

17/01/2019

Để xem tài liệu vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu: Phần 1: Nghị quyết + Biên bản (từ trang 1 đến trang 24): /Data/upload/files/Nghi quyet – Bien ban hop DHDCD thuong nien 2018 (tu trang 1 –...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6