Thông tin khác

Thông báo đấu giá tài sản

18/09/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Quyết định phê duyệt kết quả tổ chức đấu giá  ; Thông báo đấu giá tài sản  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo số 315 lựa chọn đơn vị đấu thầu tài sản

03/09/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông báo số 315 vv lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

30/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đâu giá – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố biên bản thanh tra thuế năm 2019

23/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bien ban thanh tra thue nam 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc hồ sơ tạm ứng cổ tức năm 2019

23/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so tam ung co tuc 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi lợi nhuận năm 2019 (do điều chỉnh quỹ tiền lương người quản lý năm 2019)

15/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV thay đổi lợi nhuận báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm người quản trị công ty

01/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin nguoi phu trach quan tri – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết luận của KTNN

22/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve ket luan KTNN – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 9