Thông tin khác

Thư mời vận chuyển 250 tấn phân bón đi cảng Penang, Malaysia

27/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư mời vận chuyển 250 tấn phân bón đi cảng Penang, Malaysia – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư sắt thép

08/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi Bao gia cc vat tu Sat thep – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 191 CBTT vv Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

07/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 191 CBTTvv Chao mua cong khai co phieu Ong Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

TB số 97 vv Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

05/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 97 vv Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản .  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV CBTT Số 181

31/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV CBTT so 181 Bo nhiem lai TGD, PTGD – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư sắt thép

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc vat tu Sat thep – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 179 CBTT Chào mua công khai cổ phiếu

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 179 CBTT Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời vận chuyển lô hàng 1.500 tấn phân bón đi cảng Hải Phòng

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời vận chuyển lô hàng 1.500 tấn phân bón đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu quảng bá thương hiệu phân bón Văn Điển

23/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HSYC – QUANG CAO TAM LON 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 150 CBTT xin từ nhiệm của Ông An Ninh Tuấn

18/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 150 CBTT xin tu nhiem cua O An Ninh Tuan – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 19