Thông tin khác

Công bố thông tin bổ nhiệm người quản trị công ty

01/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin nguoi phu trach quan tri – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết luận của KTNN

22/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve ket luan KTNN – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo công bố thông tin về thay đổi nội dung đăng ký Doanh Nghiệp

19/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo và công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và trưởng ban KS

26/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  –  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin thay doi thanh vien HDQT, BKS và TBKS – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

CÔNG BỐ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

11/02/2019

Mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Quy che quan tri cong ty.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 cho các cổ đông

17/01/2019

Mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao tam ung co tuc Lan 1 bang tien cho cac co dong.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

THÔNG BÁO: Chi trả cổ tức lần 2 – năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền

17/01/2019

Xin mời nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Thong bao chi tra co tuc lan 2 nam 2017 bang tien(1).pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu 1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm...

Chi tiết

1 2 3 9