Thông tin khác

CV 688 Công bố thông tin

24/09/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV 688 CBTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

08/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi trả cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Ulsan , Hàn Quốc

25/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Ulsan , Hàn Quốc – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Thư mời báo giá đặt may 2000 chiếc áo T-Shirt in lô gô công ty

03/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá đặt may 2000 cái áo T-Shirt – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư Babit B83

28/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yc cung cấp vật tư Babit B83 28-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Ure

25/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yc cung cấp phân đạm Ure 25-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công văn số 418 CBTT – Điều lệ Công ty PLVĐ 2021

24/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn 418 CBTT – Điều lệ Cty PLVD 2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

1 2 3 12