Tin công ty

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

22/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 !  – Trân trọn cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

Thông báo tuyển lao động

08/03/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0019 – Trân thành cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty

01/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin bo nhiem KTT...

Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018

15/02/2019

Xin mời quý vị nhấn vào đường link sau để xem tài liệu : /Data/upload/files/scan0029.pdf Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

14/02/2019

Xin mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thay doi nhan su ban TGD ngay 15_9_2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018

13/02/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Cong bo thong tin ky hop dong kiem toan BCTC 6 thang va nam 2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017 (đã đính chính lại theo CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018)

12/02/2019

Vui lòng nhấn link sau để xem tài liệu 1. Công văn đính chính thông tin đã công bố số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo.pdf 2. Báo cáo Thường niên năm 2017 (...

Chi tiết

1 2 3 5