Tin nội bộ

Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021

20/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

08/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi trả cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 480 tấn đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Ulsan , Hàn Quốc

25/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Ulsan , Hàn Quốc – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

17/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :CV so 478 CBTT ky hop dong kiem toan – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Thư mời báo giá đặt may 2000 chiếc áo T-Shirt in lô gô công ty

03/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư mời báo giá đặt may 2000 cái áo T-Shirt – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

1 2 3 18