Tin nội bộ

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020

01/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ô xít Sắt

26/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ôxít Sắt – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân Kaly Clorua Lào

26/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau kalyclorua lao – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

22/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đạm Ure Hà Bắc

18/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau đạm Ure Hà Bắc (1) – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

09/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 102 Công bố thông tin vv Cty ký kết hợp đồng với người liên quan – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

09/02/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 25 vv Phòng, chống dịch covid-19 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2020

29/01/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo số 63 Tình hình QT năm 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 16