Tin nội bộ

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 3 , tháng 4

03/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bản tin tuyển dụng tháng 3 ,tháng 4 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

31/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính ngày 31-12-2019 (đã được kiểm toán) – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố ngày cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

19/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 170 Báo cáo và công bố thông tin – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Quyết Định : Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

12/03/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Quyết Định : Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết Số 12

26/02/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghị quyết số12 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm & cả năm 2019

21/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo quản trị công ty năm 2019 ;                                    ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2019

21/01/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC quy 4 – nam 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 11