Tin nội bộ

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

Cây đậu tương với vùng núi phía Bắc

16/01/2019

Cần nhân rộng diện tích TS Trần Văn Khởi – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, đậu tương là cây thực phẩm quan trọng cơ cấu cây trồng nông nghiệp nước ta, đặc biệt...

Chi tiết