Tin nội bộ

BCTC quý 3 và 9 tháng 2021

18/10/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Q3 & 9 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV 688 Công bố thông tin

24/09/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV 688 CBTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV giải trình LN sau thuế quý 2 & 6 tháng 2021 tăng giảm 10% so với cùng kỳ

11/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv số 616 Giải trình lợi nhuận sau thuế – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021

10/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30-6-2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh quan tri Cty 6 tháng đầu năm 2021 – bản rút gọn – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021

20/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 528 sản phẩm Lân xuất đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021

13/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 551 CBTT vv Ký kết PLHĐ với người liên quan năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

08/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi trả cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

1 2 3 18