Tin nội bộ

Công bố thông tin BCTC quý 3 và 9 tháng 2020

20/10/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy 3 & 9 thang 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 10 năm 2020

08/10/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông báo tuyển dụng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thông báo số 315 lựa chọn đơn vị đấu thầu tài sản

03/09/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông báo số 315 vv lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

13/08/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC soat xet 6 thang 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

30/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công văn số 555 Công bố thông tin BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

30/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đâu giá – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố biên bản thanh tra thuế năm 2019

23/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bien ban thanh tra thue nam 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và cả năm 2020

22/07/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 537 Ký hợp đồng Kiểm toán – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 14