Tin nội bộ

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và trưởng ban KS

26/04/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin thay doi thanh vien HDQT, BKS và TBKS – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

25/04/2019

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển diễn ra vào hồi 08 giờ ngày 23/04/2019                               Toàn...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

– Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

18/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 1 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Bổ Sung)

17/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tai lieu hop DHDCD 2019 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

12/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao thuong nien nam 2018 .  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông Báo : Nội Dung, Tài Liệu Họp Đại Hồi Đồng Cổ Đông thường niên 2019

10/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hop DHDCD 2019 .  – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

22/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 !  – Trân trọn cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 8