Tin nội bộ

Công văn số 418 CBTT – Điều lệ Công ty PLVĐ 2021

24/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn 418 CBTT – Điều lệ Cty PLVD 2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Phân DAP

20/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ cung cấp DAP 20-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Hồ sơ cung cấp vật tư sắt thép 19/05/2021

19/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư sắt thép 19-05-2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi, bầu mới Chủ tịch HĐQT.sign – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 407 HĐQT – Báo cáo CBTT BB cuộc họp, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công ty CP Phân lân Văn Điển: Năm 2021, phấn đấu doanh thu đạt 780 tỷ đồng

17/05/2021

    Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phân lân Văn Điển  tổ chức ngày 17/5. Tham gia đại hội có 9 cổ đông có mặt và uỷ quyền,...

Chi tiết

Thông báo số 55/TB-CT.HĐQT về việc tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19

13/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thông báo số 59 TB-HĐQT vv tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo Công bố thông tin số 389 ( Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021 )

11/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân superphosphat giàu , P2O5 ≥ 22%

07/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ cung cấp Supephosphat – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Oxit sắt

28/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Ô xít sắt 28-04-2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 19