Tin nội bộ

CV so 191 CBTT vv Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

07/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 191 CBTTvv Chao mua cong khai co phieu Ong Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

TB số 97 vv Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

05/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 97 vv Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản .  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV CBTT Số 181

31/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV CBTT so 181 Bo nhiem lai TGD, PTGD – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV CBTT số 182 Thông Báo mời Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 182TB mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu đi kèm – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư sắt thép

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc vat tu Sat thep – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời báo giá phân đạm Ure các loại

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc Phan Dam Ure 29/03/2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 179 CBTT Chào mua công khai cổ phiếu

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 179 CBTT Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời vận chuyển lô hàng 1.500 tấn phân bón đi cảng Hải Phòng

29/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời vận chuyển lô hàng 1.500 tấn phân bón đi cảng Hải Phòng – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của TVHĐQT Phạm Thị Hoàng Yến

28/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao KQ giao d co phieu cua Ba Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 169 CBTT Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021

23/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 169 CBTT ve Thong bao Tam ung co tuc 2021 lan 10001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 30