Tin nội bộ

Công bố thông tin v/v: Thành lập BQL dự án nhà máy tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghi Quyet, Thong bao, Quyet dinh(2).pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v: Thành lập BQL dự án nhà máy tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghi Quyet, Thong bao, Quyet dinh(2).pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc: Bổ xung ngành nghề trong Giấy phép đăng ký doanh nghiệp 2

16/01/2019

/Data/upload/files/Hồ sơ bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc: Bổ xung ngành nghề trong Giấy phép đăng ký doanh nghiệp

16/01/2019

/Data/upload/files/Hồ sơ bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.pdf...

Chi tiết

QĐ bổ nhiệm TGĐ và hình thức quản lý dự án tại Thanh Hóa

16/01/2019

/Data/upload/files/QĐ bổ nhiệm TGĐ và hình thức quản lý dự án Thanh Hóa(1).pdf...

Chi tiết

Lân Văn Điển có “nung chảy” sàn chứng khoán?

16/01/2019

Công ty Lân Văn Điển có vốn điều lệ là 289.734.570.000 đồng. Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ của Lân Văn Điển tăng từ mức 290.000 tấn năm 2013 lên 301.000 tấn năm 2014. Sản phẩm phân lân...

Chi tiết

CĐ Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển: Ký kết TƯLĐTT với 6 điều lợi hơn cho người lao động

16/01/2019

CĐ Cty CP phân lân nung chảy Văn Điển vừa phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ năm 2015. Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2014, các...

Chi tiết

Công bố kết luận thanh tra Thuế thời kỳ thanh tra năm 2012; 2014

16/01/2019

Xin mời nhấn link sau để đọc tài liệu...

Chi tiết

Thông báo thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

16/01/2019

Chi tiết xin mời quý vị nhấn link sau:...

Chi tiết

Miễn thuế GTGT cho phân bón: Tưởng được hóa mất!…

16/01/2019

Các DN SX phân bón trong nước đang chịu tác động rất lớn từ chính sách thuế mới Ngày 4/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17709/BTC-TCT đề nghị các cơ quan liên quan triển khai đến...

Chi tiết

1 39 40 41 42