Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

30/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2019 – Trân trọng cám ơn ...

Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)

15/05/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Giay chung nhan dang ky doanh nghiep thay doi lan 7 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  – Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty

01/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin bo nhiem KTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

16/02/2019

– Xin mời nhấn vào link sau để xem tài liệu : /Data/upload/files/Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang cuoi nam 2018(1).pdf /Data/upload/files/Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2018(2).pdf – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018

15/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào đường link sau để xem tài liệu : /Data/upload/files/scan0029.pdf – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

14/02/2019

– Xin mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thay doi nhan su ban TGD ngay 15_9_2018.pdf – Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017 (đã đính chính lại theo CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018)

12/02/2019

Vui lòng nhấn link sau để xem tài liệu 1. Công văn đính chính thông tin đã công bố số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo.pdf 2. Báo cáo Thường niên năm 2017 (...

Chi tiết

1 2 3 4