Chăm Bón Cây Ăn Quả

Trồng ớt muốn cho cay, nhớ ngay đến phân Văn Điển

30/10/2019

Hà Nội , ngày 26 tháng 10 năm 2019     “Kinh nghiệm cho thấy bón nhiều phân gà cho ớt không chỉ ít sâu bệnh mà nhiều quả, mã quả đẹp và ăn rất cay. Trong điều kiện...

Chi tiết

Phân bón Văn Điển cho cây cam sành

12/10/2019

Hà Nội , ngày 12 tháng 10 năm 2019     Sử dụng phân bón Văn Điển bao gồm: lân nung chảy Văn Điển, ĐYT NPK Văn Điển tức là cung cấp đầy đủ cân đối tất cả 13...

Chi tiết

Vì sao cây chuối “đắm đuối” nguồn dinh dưỡng này?

10/10/2019

Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2019      Trong mỗi hạt phân đa yếu tố NPK Văn Điển đều chứa đủ 13 loại dinh dưỡng, vượt trội so với các loại phân bón NPK thông thường...

Chi tiết

Muốn sung túc, đừng để cây đu đủ sống trong “nghèo khó”

08/10/2019

Hà Nội , ngày 08 tháng 10 năm 2019      “Cây đu đủ có thời gian sinh trưởng ngắn, sản lượng cao, ra hoa quả chín quanh năm, yêu cầu dinh dưỡng rất lớn. Vì vậy, để có...

Chi tiết

Bón phân Văn Điển cho cây Bơ vào cuối mùa mưa

17/09/2019

Hà Nội , ngày 17 tháng 09 năm 2019   Đối với cây bơ, khi kết thúc mùa mưa, cần bón phân hữu cơ ủ mục và khoảng 5-7kg phân lân nung chảy Văn Điển + 3-5kg phân đa...

Chi tiết

Cây na gặp phân bón Văn Điển, ví như “ruộng hạn gặp mưa rào”

12/09/2019

 Hà Nội , ngày 12 tháng 09 năm 2019     Na thường được trồng chuyên canh trên các vùng đồi dốc, đất kết cấu rời rạc, các chất dinh dưỡng rất dễ bị rửa trôi. Nếu sử dụng các loại...

Chi tiết

Cách bón phân NPK Văn Điển cho cây nhãn thời kỳ sau thu hoạch

09/09/2019

Hà Nội , ngày 09 tháng 09 năm 2019      Nhãn là loại cây ra quả cách năm rất điển hình: Có thể ra quả cách năm từng cành, có thể ra quả cách năm toàn cây… Bằng...

Chi tiết

Cách bón phân Văn Điển cho cây ổi đạt hiệu quả tối ưu trong mùa mưa

28/08/2019

Hà Nội , ngày 28 tháng 08 năm 2019   Vào mùa mưa, cây ổi phát triển mạnh nhất, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ cho quả nhiều, to, đẹp. Để khách hàng tranh nhau mua ổi...

Chi tiết

1 2 3 5