Người-dân-các-huyện-Bá-Thước-Cẩm-Thủy-Thanh-Hóa-thu-hoạch-mía.-Ảnh-minh-hoạ-V.T