“Thực đơn” ngon – bổ – đủ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu

    Trong nhiều năm qua, h tiêu được mệnh danh là “cây triệu phú”, là “vàng đen” ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam BộCây vốn mọc lên từ đất. Để cây bền khoẻ, cho tiền bạc đều đều hàng năm, người trồng phải chăm sóc từ gốc rễ, chọn phân bón tốt, đầy đủ chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cho cây “ăn” dần...

Hồ tiêu Tây Nguyên rất cần được phân bón đủ chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng. Ảnh minh hoạ. (Nguồn TTXVN).

    Theo dẫn giải của kỹ sư Nguyễn Xuân Thự – nguyên cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình, một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón, đ thu được 4 tn htiêu khô trên mỗi hecta, cây lđi các loi dưỡng cht như sau: 225kg N, 60kg P2O5; 200kg K2O; 80kg CaO; 60kg MgO, 25kg SiO210kg S, 2,5kg B, 1,5kg Zn, 0,8kg Mn. Phân tích lá khe mnh cho thy thành phn cht khô: 2,5% N, 1,8% K2O; 0,25%P; 1,8% CaO; 0,5% MgO. Như vy cây tiêđã lđi mt lượng dinh dưỡng trung lượng: (CaO, MgO, SiO2 và S) cùng vi lượng B, Zn, Mn rđáng k.

    Cần hiểu rõ “thực đơn” của hồ tiêu

    Bên cạnh 3 loại dinh dưỡng cây tiêu cần nhiều là đạm (N); lân (P2O5); kali (K2O); cây tiêu rất cần các chất dinh dưỡng trung lượng như: Canxi (CaO) hay còn gọi là vôi, magie (MgO); silic (SiO2) và lưu huỳnh (S) cùng các chất vi lượng: Bo (B); kẽm (Zn); mangan (Mn)

    Nhu cu dinh dưỡng canxi

    H tiêu hút canxi nhiu nh thi k kinh doanh (cho ht), canxi giúp cho s phân chia tế bào khi phân hóa mm hoa, điu hòa môi trường dch cây, trung hòa các axit hu cơ, tăng khả năng đồng hóa N trong cây, canxi kh chua đất vùng r cây (r cây tiêu phát trin tt nht là pH đấ= 5,0 – 5,5). Canxi cũng to môi trường tt cho r cây phát trin.

    Canxi tiêu dit nm bnh trong đất, cây h tiêu cũng đồng hóa canxi to thành các hp cht canxi hu cơ có trong ht, đây cũng là dưỡng cht cung cp cho con người khi s dng ht. Khi câthiếu canxi thì sinh trưởng, phát trin yếu, trái bé, ht lép nhiu, d bnh, năng sut thp, cht lượng gim.

    Nhu cu dinh dưỡng magie  

    H tiêđặc bit cn magie, do quang hp cn năng lượng để tng hp cht, cây tiêu hút nhiu magie nht là thi k kinh doanh (lá ph kín trụ đỡ). Magie là thành phn chính ca dip lc. Cây hút magie liên tc nht là mùa mưa, cu to b lá dày, bn, khe mnh, quang hánh sáng tt tng hp nhiu cht khô cho năng sut cao. Nếu thiếu magie, cây cn cc, lá bé, mng, tui th kém lá không quang hp tt, dinh dưỡng thiếu nuôi trái, làm cho cây rng trái nhiu. Thiếu magie, cây thường sn dùi v thân, cành, lâu lin so, khi ct ta cành cũng như sau thu trái.

    Nhu cu dinh dưỡng silic

    H tiêcần dinh dưỡng silic không nhiu, nhưng nhng vườđồi thường khó tưới nước thì cây rt cn silic. Silic được cây hp th to thành lp cutin dưới mt lá, chng bc thoát hơi nước giúp cho cây chu hn tt hơn. Cht silic cũng trc tiếp làm tơi xp vùng thân ngđể r tơ phát trithun li.

    Nhu cu dinh dưỡng lưu hunh

    H tiêu hp th lưu hunh nhiu nht vào giai đon mang trái, lưu hunh trung hòa môi trường dch cây, s vn chuyn dch cây tt ln, lưu hunh cùng vi Bo và km tng hp to mùi thơđặc trưng ca ht h tiêu.

    Nhu cu dinh dưỡng ca cht vi lượng

 

Phân ĐYT NPK 5.10.3 chuyên dùng bón sau thu hoạch hồ tiêu. Ảnh tư liệu.

    Các loi cht vi lượng Bo (Bo); Km (Zn); Mangan (Mn) được cây tiêu hút khá ít nhưng chúng li cc k quan trng đối vđời sng ca cây h tiêu trong đó hai cht chính là bo và km, khi phân tách ht, lá, người ta đều tìm ththành phbo và km trong sn phm. Các loi mùi thơm, các vitamin, cht cay, nóng ca ht h tiêđều có thành phn cbo, km, mangan vàcoban. Nếu thiếu các thành phn này, cht lượng ht gim sút nhưÍt mùi thơm cay nóng, gim cht lượng gia v ca ht.

    Bón Văn Điển cho hồ tiêu: Thuận tiện, kinh tế nhất

    Cây tiêđược trng trên các lođất: Bazanđất xám và đấđỏ vàng (feralit) kết cu ri rc, nghèđến rt nghèo các cht dinh dưỡng trung lượng như: canxi (vôi), lượng canxi đo dược trong đất bình quân < 5ldl/100g đất, độ pH thdưới 4, hàm lượng magie, còn thp hơn rt nhiđặc bit các lođất xá miĐông Nam B, hàm lượng lưu hunh  hu hết các lođấđềchỉ đạt mức trung bình, riêng đấđỏ vàng thp hơn. Hàm lượng silic hu hếđều th đất bazan và đỏ vàng, đất xám có hàm lượng silic khá hơn, các loi vi lượng bo, km, manganthì các lođấđều thiếdinh dưỡng mt cách báđộng.

    Để khắc phục, người ta thường cung cp dinh dưỡng trung, vi lượng qua phân bón như bón phân hữu cơ, phân đơn hoá học, hoặc phân NPK, tuy nhiên hầu hết các phân NPK trên thị trường đều không có hoặc rất ít dinh dưỡng trung, vi lượng.

    Phân bón Văn Điển có tên gi là phâđa yếu t (ĐYT) dinh dưỡng. Đặđim khác bit nht so vi các loi phân khálà: Trong phân lân nung chy VăĐin, bên cnh cht lân d tiêu (P2O5) = 16%) còn có các cht trung lượng vôi (canxi) =30%; magie (MgO) = 15%; silic (SiO2) =24% cùng 6 loi vi lượng Bo (B) = 0,4%; Km = 0,2%; Mangan =0,02%; st  = 0,2%; đồng = 0,01%… Bón lân VăĐin cho cây h tiêu cung cp lân cùng các cht trung lượng, vi lượng.

    Khi hóa hp lân VăĐin vđạm, kali cho ra đờcác dòng sn phphâđa yếu t (ĐYT) NPK đủ 13 yếu t dinh dưỡng gm N, P, K câđối, 4 loi chtrung lượng CaO, MgO, SiO2, S và 6 loi vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu, Co. Các dòng sn phđa yếu t cho h tiêu gm:

    Phân ĐYT NPK 5.10.3 chuyên dùng bón sau thu hoch trái có thành phn dinh dưỡng N = 5%; P = 10%; K = 3%; các cht trung lượng; CaO = 15%; MgO = 9%; SiO2 = 14%; S = 2%; cùng vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu Tng dinh dưỡng 58%.

    Phân ĐYT NPK 12.8.12, chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu, có thành phn dinh dưỡng N = 12%; P = 8%; K = 12%; cácht trung lượng:CaO = 8%; MgO = 6%; SiO2 = 9%; S = 6%,cùng các chất vi lượng: B, Zn, Mn, Fe, CuTng dinh dưỡng 61%.

    Phân ĐYT NPK 12.12.17 chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu, có thành phn dinh dưỡng N = 12%; P = 12%; K = 17%; các cht trung lượngCaO = 0,2%; MgO = 5%; SiO2 = 4%; S = 7%,cùng vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu Tng dinh dưỡng 57,2%.

Phân ĐYT NPK 12.12.17 chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu. Ảnh tư liệu.

    K thut bón phân VăĐin cho cây hồ tiêu

    Bạn đọc có thể tham khảo công thức bón phân Văn Điển cho tiêu kinh doanh của kỹ sư Nguyễn Xuân Thự như sau:

    Đợt 1: Bón sau thu trái (phc hi cây)Sau thu trái, dn v sinh vườn tiến hành bón các loi phân sau: Phân chung hoại mc 15 – 20kg/ tr+ 1,5 – 2,0 kg lân VăĐin + 0,3 – 0,5 kg ĐYT NPK 5.10.3, rđều phân xung quanh hình chiếu tán cây, lđất ngoài bn ph kín phân tưới nước.

    Đợt 2: Bón phân khi cây tiêu ra bông (nhú nbông): S dng phân ĐYT NPK 12.8.12, lượng bón 0,2 – 0,4kg cng thêm 1,0 – 2,0kg lân VăĐin cho mi tr, ri phân trc tiếp vàđất quanh hình chiếu tán lá sau đó tưới nước, hoc bón sau khi mưđất còm.

    Đợt 3: Bón phân sau đậu trái: Bng loi phâĐYT NPK 12.8.12, lượng bón 0,2 – 0,4kg/tr, ri phân trc tiếp vàđất quanh hình chiếu tán cây sau đó tưới nước, nếđất ngoài bn còn thì véđất ph kín phân.

    Đợt 4: Bón phân cho trái ln, s dng loi phâĐYT NPK 12.12.17, lượng bón 0,2 – 0,4kg/tr, ri phân trc tiếp vàđất quanh hình chiếu tán cây, tưới nước, tùy tình hình đấđai, sc khe ca câđể b sung thêm lượng bón thúc.

    Đợt 5: Trước thu trái 40 – 50 kg ngàyLoại phân và lượng bón tương tự như đợt 4. Điđặc bit chú ý, tuyđối không xi xáđất tránh đứt r tơ ca cây, s dng phân bón cho cây h tiêuBón nhiu ln, mi ln cho cây “ăn” một ít, tuyđối không nên dùng các loi phâđậđặc.

    “Phân bón VăĐin câđối toàn din các loi dinh dưỡng đặc bit các dưỡng cht trung lượng, vi lượng, cây tiêu khe mnh, lá vàng xanh sáng bóng dày, thân cành da v nhãn, tráđều, không rng trái, chín tp trung, nhân my, mùi thơm ngy, cay đặc trưng, ít sâu bnh cho năng sut cao hơn các loi phân bón khác” – Kỹ sư Nguyễn Xuân Thự đánh giá.

  Bảng giá sản phẩm : https://vandienfmp.vn/bang-gia-phan-bon

 Liên hệ mua hàng : Đại Lý Bán Hàng

↔ Điện thoại : 023.688.4489, 023.688.5174 Fax: 023.688.4277

 E-mail : vandienfmp@gmail.com
↔ Liên hệ fanpage công ty : https://www.facebook.com/vandienfmp.vn/

Vit Hà – Nam Phong

Nguồn : Langmoi.vn

Bài viết liên quan

CBTT số 155, 156 BC tài chính

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT...

Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển: Âm vang khúc ca người thợ năm 2024

Công ty Cổ phần Phân lân Văn Điển tổ chức Hội diễn văn nghệ...

Phân bón Văn Điển – lựa chọn thông thái của nông dân thời đại 4.0

Những ngày đầu xuân, năm mới Giáp Thìn ở các tỉnh phía Bắc có...