Tin công ty

Phân lân Văn Điển: Ứng dụng công nghệ triệt tiêu phế thải

16/01/2019

Công ty Phân lân Văn Điển từ lâu luôn được biết đến là sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng hành với nhà nông làm nên những mùa màng bội thu. Không những thế, đây còn là đơn...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16/01/2019

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị.pdf Trân trọng!...

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty

16/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức bán đấu giá lô tài sản đã qua sử dụng, gồm: – 01 xe ô tô Mitsubishi: lưu hành từ năm 1994 – 01 Máy xúc thủy lực Komatsu PC120: sử dụng từ...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết luận kiểm tra thuế năm 2015

16/01/2019

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin công bố thông tin về kết luận kiểm tra thuế năm 2015 của Cục thuế TP Hà Nội. Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung: Kết luận kiểm tra...

Chi tiết

Công bố thông tinh Nghị quyết Hội đồng quản trị và người nội bộ

16/01/2019

Hội đồng quản trị Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là ngày 15/7/2016 và Quyết định...

Chi tiết

Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý

16/01/2019

/Data/upload/files/Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm cán bộ quản lý.pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v: Thành lập BQL dự án nhà máy tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghi Quyet, Thong bao, Quyet dinh(2).pdf...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v: Thành lập BQL dự án nhà máy tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa

16/01/2019

/Data/upload/files/Nghi Quyet, Thong bao, Quyet dinh(2).pdf...

Chi tiết

1 2 3 4 5