Tin nội bộ

Công bố thông tin về việc hồ sơ tạm ứng cổ tức năm 2019

23/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so tam ung co tuc 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so tai lieu hop DHDCD thuong nien 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền

10/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tam ung co tuc bang tien nam 2019 lan 1 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/05/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin hop DHDCD 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SKHĐT HÀ NỘI

29/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn của Phòng ĐKKD-chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2020

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính quý 1-2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

20/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi lợi nhuận năm 2019 (do điều chỉnh quỹ tiền lương người quản lý năm 2019)

15/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV thay đổi lợi nhuận báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 4 13