Tin nội bộ

Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ngày 24 tháng 10 năm 2019 

28/10/2019

Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2019    Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 10 , THÁNG 11

24/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo tuyển lao động tháng 10 , tháng 11 năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng 2019

19/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tai chinh 9 thang 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

16/08/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính soát xét – 6 tháng 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

30/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2019 – Trân trọng cám ơn ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

20/07/2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 461 Giải trình lợi nhuận sau thuế ; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

04/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Bảng sửa đổi , bổ sung báo giá công ty ( ngày 13 tháng 06 năm 2019 )

25/06/2019

Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn Điển do Công ty chúng tôi sản xuất , cụ...

Chi tiết

1 2 3 4 11