Tin nội bộ

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 12 – THÁNG 1/2020

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3. Thông báo tuyển dụng -09.12.2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về tiếp nhận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve mien nhiem thanh vien HDQT va TBKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết luận của KTNN

22/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve ket luan KTNN – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo công bố thông tin về thay đổi nội dung đăng ký Doanh Nghiệp

19/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo và công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ngày 24 tháng 10 năm 2019 

28/10/2019

Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2019    Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 10 , THÁNG 11

24/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo tuyển lao động tháng 10 , tháng 11 năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính 9 tháng 2019

19/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao cao tai chinh 9 thang 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

16/08/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính soát xét – 6 tháng 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 4 5 12