Tin nội bộ

CV so 135 CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

14/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 135 CBTT Bao cao thuong nien nam 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư sắt thép

11/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia cc vat tu Sat thep – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư Bạc ba bit B83

11/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi Bao gia cc vat tu Bac ha bit B83 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV số 106A Giải trình về ý kiến Kiểm toán 2021

11/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 106A Giai trinh ve y kien kiem toan 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 131 CBTT Thay đổi giấy chứng nhận DK DN PLVD

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 131 CBTT ve thay doi giay chung nhan DKDN0001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 126 chào mua cổ phiếu công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 126 Chao mua cong khai Co phieu cua Ô Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu Bà Phạm Thị Hoàng Yến

03/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao giao dich co phieu B Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

03/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh da kiem toan 31-12-202 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo số 105 về ngày chốt danh sách để thực hiện quyền của cổ đông

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao 105 về ngày đăng ký cuối cùng tham dụ họp ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 106 về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT 106 vv Tổ chức ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

1 2 3 4 5 27