Tin nội bộ

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân đạm Ure Cà Mau

28/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp đạm Ure hạt đục 28-04-2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

27/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .1 ;  Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 .2 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

26/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin moi hop dai hoi dong co dong 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp đạm SA

23/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so yeu cau cung cap dam SA – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Thông báo mời tham gia chào giá mua phân đạm Clorua amôn

19/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo mời tham gia chào giá mua phân đạm Clorua amôn – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2021

19/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao Đai SLing loại 02 tấn không có vách

15/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so cung cap bao Đai Sling 02 tấn không có vách của công ty CP Phân Lân Văn Điển – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Hồ sơ cung cấp phân Kaly Lào

15/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Hồ sơ yêu cầu cung cấp Kaly clorua lào – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Bổ sung thông tin BCTC

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Bo sung thong tin trinh bay tren BCTC01 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin Công văn số 290

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 290, Nghị quyết số 30, TB 33 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 3 4 5 6 7 19