• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018
  Đăng ngày: 15/08/2018 09:04:02
  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018

  Mời nhấn Link sau để xem tài liệu

  1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đàu năm 2018: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh da kiem toan soat xet 6 thang dau nam 2018(1).pdf

  2. Giải trình số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động SXKD tăng 5% so với số đơn vị đã báo cáo: /Data/upload/files/Giai trinh loi nhuan tai BCKQHDKD soat xet sau kiem toan tang giam so voi so don vi.pdf

  Trân trọng cảm ơn !