Đoàn Thanh niên VADFCO: Đổi mới, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh tiên phong

    Vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần phân lân nung chảy văn điển tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022-2027.

dai hoi

Trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, Tiến tới Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, ngày 24/04/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với chủ đề hành động: “Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy văn điển thi đua lao động và học tập, phát huy vai trò xung kích, thích ứng tốt với tình hình mới, thực hành tiết kiệm, không ngừng sáng tạo, phát triển ”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công ty Cổ phần phân lân nung chảy văn điển đã có bước phát triển rõ nét trên nhiều mặt.

Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên giao phó, ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, Công đoàn và cán bộ, công nhân viên trong Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

dai hoi 1

Đặc biệt, trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19, đã duy trì sản xuất ổn định, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và có kết quả sản xuất kinh doanh đáng khen ngợi, vượt so với kế hoạch đề ra của năm 2021.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn điển khóa 30, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Nghĩa được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Đoàn Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn điển khóa 30, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đại biểu chính thức và 02đại biểu dự khuyết.

    Một số hình ảnh tại Đại hội:

dao hoi

dai hoi 3

dai hoi 2

Nguon : tapchicongthuong.vn

Bài viết liên quan

CV số 347 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cổ đông

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv...

CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

CV so 331 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV...

Ý kiến đánh giá, Khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai CP của Ô Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  cong...