Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao Đai SLing loại 02 tấn không có vách

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ho so cung cap bao Đai Sling 02 tấn không có vách của công ty CP Phân Lân Văn Điển

– Trân trọng cám ơn ! 

 

Bài viết liên quan

Thông báo số 55/TB-CT.HĐQT về việc tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thông...

Báo cáo Công bố thông tin số 389 ( Bổ sung chương trình họp đại hội cổ đông thường niên 2021 )

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bổ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân superphosphat giàu , P2O5 ≥ 22%

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp bột màu Oxit sắt

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Ho...