Tin nhà nông

Giới thiệu sản phẩm

16/01/2019

Xin mời nhấn vào link để tải tài liệu...

Chi tiết

Rau Lâm Đồng an toàn

16/01/2019

Chi cục BVTV Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên cây rau tháng 7/2014. Phân loại và đóng gói rau (hành poireau) tại HTX Anh Đào (Đà Lạt) Từ...

Chi tiết

Chọn phân bón cho lúa mùa

16/01/2019

Bón phân NPK Văn Điển bà con nông dân không phải bón thêm bất kỳ loại phân nào khác. Phân bón Văn Điển góp phần hạn chế ảnh hưởng của thời tiết tới lúa mùa Vụ mùa tại các...

Chi tiết

Phân bón Văn Điển cho lúa chất lượng cao

16/01/2019

Lúa chất lượng phải có thóc, gạo đẹp và ngon mà chất lượng sản phẩm liên quan nhiều tới các chất vi lượng. Phân NPK Văn Điển đáp ứng được yêu cầu đó Phân bón Văn Điển góp phần...

Chi tiết

1 6 7 8