Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ngày 24 tháng 10 năm 2019 

Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn Điển do Công ty chúng tôi sản xuất , cụ thể như sau :

1. Giá được tính theo thời điểm , hiện tại , giá bán trên phương tiện vận chuyển của Quý khách hàng tại kho của Công ty cổ phân Phân Lân nung chảy Văn Điển ( ở đường Phan Trọng Tuệ , xã Tam Hiệp , huyện Thanh Trì , thành phố Hà Nội ) , từ ngày 01/10/2019 là :

STT Tên Sản Phẩm  Giá bán (đ/tấn)
1 Phân lân nung chảy ; Phân lân Supe – Tecmo 3.200.000
2 Phân lân nung chảy dạng hạt 3.170.000
3 NPK 5.10.3 dạng trộn 4.450.000
4 NPK 5.10.3 dạng viên  4.600.000
5 NPK 5.12.3 dạng viên 4.800.000
6 NPK 5.10.3 ; 5.12.3 trộn từ đạm đục , kali mảnh 4.900.000
7 NPK 6.11.3 ; 5.12.3 bón lót lúa dạng trộn 4.550.000
8 NPK 6.11.3 trộn từ đạm đục , kali mảnh 5.000.000
9 NPK 4.9.5 bón lót ngô dạng viên 4.850.000
10 NPK 10.7.3 dạng viên 5.300.000
11 NPK 8.8.4 dạng viên 5.150.000
12 NPK 9.7.4 dạng viên 5.200.000
13 NPK 10.5.5 dạng trộn 5.250.000
14 NPK 5.10.6 bón cho sắn dạng trộn 4.850.000
15 NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng trộn 4.900.000
16 NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng viên 5.100.000
17 NPK 4.12.7 dạng trộn 4.750.000
18 NPK 10.10.5 ; 10.12.5 dạng trộn  5.900.000
19 NPK 10.10.5 dạng viên 6.300.000
20 NPK 10.5.12 ; 10.8.12 dạng trộn 6.300.000
21 NPK 12.5.10 dạng viên  6.400.000
22 NPK 12.5.10 dạng trộn từ đạm đục , kali mảnh 6.700.000
23 NPK 13.3.10 dạng viên 6.300.000
24 NPK 13.3.13 dạng viên 6.600.000
25 NPK 14.6.8 dạng viên 6.800.000
26 NPK 14.8.7 bón thúc ngô dạng trộn 6.400.000
27 NPK 8.6.4 bón chè dạng trộn 5.300.000
28 NPK 16.8.4 bón chè dạng trộn 6.700.000
29 NPK 16.8.8 bón chè dạng trộn 6.800.000
30 NPK 12.6.12 (2.1.2) bón chè dạng trộn 6.400.000
31 NPK 22.5.11 (4.1.2) bón chè dạng trộn 8.000.000
32 NPK 20.5.5 dạng trộn 6.900.000
33 NPK 12.8.12 dạng trộn 6.500.000
34 NPK 12.8.12 dạng viên 7.100.000
35 NPK 12.7.20 dạng viên 9.900.000
36 NPK 16.5.17 thúc lúc dạng trộn 8.000.000
37 NPK 16.5.17 thúc lúc dạng trộn từ đạm đục , kali mảnh 8.100.000
38 NPK 16.6.16 dạng trộn 7.700.000
39 NPK 16.16.8 dạng trộn 8.500.000
40 NPK 12.12.12 dạng trộn 7.200.000
41 NPK 20.3.20 dạng trộn 8.700.000
42 NPK 15.5.20 dạng trộn 8.000.000
43 NPK 12.12.17 dạng viên 10.100.000
44 NPK 10.7.3 dạng viên bổ sung chelate 6.500.000
45 NPK 13.3.10 dạng viên bổ sung chelate 8.000.000
46 NPK 12.7.20 dạng viên bổ sung chelate  12.000.000

 

* Khi giá thành thay đổi Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển sẽ thông báo tới Quý khách hàng được biết .

2 . Giá bán tại các địa điểm khác : Quý khách hàng liên hệ với các đại lí bán sản phẩm phân bón Văn Điển tại khu vực hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Kế Hoạch Thị Trường của Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển , theo số điện thoại sau :

– Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng KHTT ; ĐT : 0913.018.270 .

– Ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0902.098.985 .

– Ông Đặng Hải Nam – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0916.637.334.

 

                                                                                                                                            Xin trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

CBTT về tình hình quản trị Công ty 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT...

BCTC quý 4 và cả năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD...

CV so 53 BCTT về ký hđ kiểm toán BCTC năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD...